Reflekter

ÅPNINGSSPØRSMÅL

1. Hva forbinder du med identitet?

2. Hva er en av de viktigste sidene ved deg selv og din identitet? Fortell den som sitter ved siden av deg om en av de viktigste sidene ved identiteten din.

3. På hvilke måter kan identitet uttrykkes?


Gjør øvelsen identitetssolen for å bli bedre kjent med egen og dine klassekameraters identitet.  (Lærerveiledning)​​​​​​​

 1. Gå sammen to og to. Reflekter over hva som er interessant å vite om andre mennesker når du møter dem for første gang. Brainstorm. For eksempel navn, alder, kjønn, musikksmak, hobby, bakgrunn etc. (5 min)
 2. Del ut ark og farger hver elev tegner seg selv som en sol der hver stråle representerer ulike aspekter av hvem de er (sin identitet). Solen bør ha minst 8-10 stråler. 
 3. Elevene gå rundt og sammenligner solene med hverandre. Hver gang en finner en annen sol som har en eller flere av sine egne stråler, skriver eleven navnet til den andre personen på strålen/e de har til felles på sitt eget ark. (10-15 min)
 4. Reflekter sammen i plenum over følgende spørsmål: Hvilke aspekter av identitet har vi til felles og hva er unikt? Hvor forskjellige er vi egentlig? Har vi mer til felles enn det som skiller oss? 
 5. Brainstorm rundt hvilke aspekter av identitet vi er født med og hvilke aspekter vi selv velger. Skriv dette opp i to kolonner på tavlen. 

 

DISKUSJON OG REFLEKSJON:

 1. Hva lærte/oppdaget du om deg selv i denne øvelsen?
 2. Var det vanskelig å bestemme hvilke aspekter av din identitet som var viktigst?
 3. Hvordan var det å sammenligne solene?
 4. Hadde du mer eller mindre til felles med andre enn forventet?
 5. Var det noen aspekter av de andres identitet du overhodet ikke kunne gjenkjenne i deg selv?
 6. Hvordan skapes identitet? Hva er medfødt? Hva er sosialt konstruert? Hva er fritt valg?
 7. I hvilken grad kan vi velge vår identitet?
 8. Hvor frie er vi egentlig?
 9. Hva betyr det for et samfunns mulighet for utvikling at vi kan velge vår identitet?
 10. Hva betyr det for menneskerettighetene at vi kan velge vår identitet?

 

KILDE: Compass, Norges Fredslag (All different, all equal manual).