Reflekter

1.13 På bakgrunn av det du har sett så langt i dette opplegget: Hva slags makt vil du si selskaper har i dagens samfunn? Hvordan kommer denne makten til uttrykk? Skriv en tekst der du drøfter disse problemstillingene. Husk å oppgi kilder.

1.14 Mener du at selskapers makt også gjør at de bør ta mer ansvar for hvordan de driver sin virksomhet? Hvorfor/hvorfor ikke? Skriv et debattinnlegg som reflekterer ditt syn på saken. 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →