Til film og tekst

1.1 Hva er CSR (eller bedrifters samfunnsansvar)?

1.2 Hvem var Ken Saro-Wiwa?

1.3 Hvorfor organiserte Ogoniene seg mot Shells virksomhet i Ogoniland?

1.4 Hvorfor saksøkte slektningene til Ken Saro-Wiwa Shell? 

1.5 Hva sier filmen om hvilken mulighet og makt Shell hadde til å få stoppet miljøskade og menneskerettighetsbrudd mot Ogoniene?

1.6 Hva sier Shell selv om hvordan de nå operer  i Nigeria? Hvordan mener Shell at de bidrar positivt til lokalsamfunnene hvor de opererer?

1.7 Hva er hovedbudskapet i de tre artiklene fra Aftenposten sine nettsider? Hva baserer budskapet seg på, og hvilke argumenter brukes for å få fram budskapet? Lag en kort oppsummering for hver av de tre artiklene.