Diskuter

4.7 Selv om kontaktpunktet for OECDs retningslinjer finner ut at et selskap har brutt OECDs retningslinjer i forhold til menneskerettigheter, så er slutterklæringene fra kontaktpunktet ikke juridisk bindene, det vil si at det er opp til selskapet om de skal følge dem eller ikke. Hva tenker du om dette? Burde slutterklæringene vært juridisk bindene? Hvorfor/hvorfor ikke?