Utforsk

4.6 Velg ut en av klagesakene som OECDs kontaktpunkt har behandlet hvor det er snakk om medvirkning til brudd på menneskerettighetene. Finn ut mer om bakgrunnen for saken, hvilke menneskerettigheter det er snakk om, hva selskapet svarer, og hvordan saken er omtalt i media. Presenter for klassen.