Reflekter

4.8 Hvilken effekt tror du at disse klagesakene har når det gjelder å påvirke hvordan norske selskaper opererer i utlandet? Løs oppgaven ved å drøfte dette i en tekst, eller ved å lage en collage med medieklipp som viser ulike syn på saken. Husk å oppgi kilder.