Til tekst og film

4.1 Hvorfor har Norge et kontaktpunkt for OECDs retningslinjer?

4.2 Hva gjør dette kontaktpunktet?

4.3 Hva slags utfall er det kontaktpunktet helst vil ha på en klagesak? Hvorfor tror du kontaktpunktet helst vil ha et slikt utfall?

4.4 Hva betyr det at erklæringene fra OECDs kontaktpunkt ikke er juridisk bindene?

4.5 Gi en kort oppsummering av klagesaken mot Cermaq. Hvem klagde inn selskapet? Hva var utfallet? Hva har skjedd i ettertid i følge henholdsvis ForUM og Cermaq?