Kambodsjanske Sokty syr klær hun selv ikke har råd til å kjøpe. Foto: Anne Kari Garberg/FIVH

Sweatshop

Det norske klesforbruket øker og øker. Størsteparten av klærne som selges i norske klesbutikker er produsert i såkalte lavkostland i Asia, som India, Kina, Bangladesh og Kambodsja. Det er en rekke utfordringer knyttet til å legge produksjonen av klær til disse landene. I dette undervisningsopplegget ser vi nærmere på noen av dem. Opplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Til eleven

Hvordan kan det ha seg at tekstilarbeidere flest knapt tjener nok til å få endene til å møtes, mens klærne som selges i butikkene her hjemme bare blir billigere og billigere? Blir noen stilt til ansvar når over 1000 tekstilarbeidere mister livet i fabrikkbrann? Hvorfor gjør ikke myndighetene i land som Bangladesh og Kambodsja mer for å sikre at tekstilarbeiderne er sikret gode arbeidsforhold og en lønn de kan leve av? Hvilket ansvar har kleskjedene når de velger å legge produksjonen sin til land med dårlige arbeidsforhold? Og har vi som forbrukere et ansvar for ikke å kjøpe klær som er produsert av lavtlønnede arbeidere som ikke engang har lov til å fagorganisere seg?

I dette undervisningsopplegget skal du selv få gruble på og diskutere disse spørsmålene. Undervisningsoppleggene er bygget opp rundt korte tekster og episoder av realityserien Sweatshop, som viser tre norske ungdommers møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Du skal også selv få finne tekster og andre ressurser som kan gi deg ny kunnskap og nye argumenter. Når du har jobbet med tekstene og oppgavene, skal du kunne gjøre rede for situasjonen for tekstilarbeiderne i Sørøst Asia og utfordringer knyttet til tekstilindustrien i disse landene. Du skal kjenne til både kritikk som rettes mot kleskjedene, hva kleskjedene svarer på denne kritikken og hva de gjør for å bedre forholdene i bransjen. Du skal også kunne gjengi andres argumenter, sammenligne argumenter og trekke dine egne konklusjoner, samt vurdere formålet og relevansen til ulike kilder. I boksen over finner du tips til hvordan du kan finne og vurdere kilder. I tillegg vil du få debattrening gjennom å debattere mulige løsninger på de utfordringene som tas opp i undervisningsopplegget. 

Introduksjonsoppgave
Før dere starter med opplegget: Hva vet dere om hvor og hvordan deres egne klær er produsert? Ta en titt i klesskapet ditt når du kommer hjem. Hvilke land er klærne dine laget i? Vet du noe om hvordan tekstilarbeiderne i disse landene har det? 

Episode 1 av Sweatshop - Dødsbillig mote. Serien følger tre norske ungdommer og deres møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Det er lurt å se denne episoden før dere går videre med de ulike faglige delene under. Serien er laget av Lopta AS for AftenpostenTV, og Framtiden i våre hender har bidratt med fagkunnskap om tekstilbransjen, nettverk i Kambodsja og assistanse i gjennomføringen av prosjektet. 

Undervisningsopplegg

Levelønn

Tekstilarbeidere i Kambodsja tjener lite, men så er det også billig å leve i Kambodsja. Eller....? Hva er forskjellen på levelønn og minstelønn? Hva gjør kleskjedene for å sikre at arbeiderne får en lønn de kan leve av? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Utforskeren 

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Individ, samfunn og kultur

 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Internasjonale forhold

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda 

Trygge og sunne arbeidsforhold

321 000 mennesker dør årlig i arbeidsulykker. Flere store ulykker har de siste årene rammet tekstilindustrien. Hvorfor skjer disse ulykkene? Hva kan gjøres for å bedre sikkerheten for arbeiderne i tekstilindustrien? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Utforskeren 

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Individ, samfunn og kultur

 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Arbeids- og næringsliv

 • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

Internasjonale forhold

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

Organisasjonsfrihet

Hvilken rolle spiller fagbevegelsen i norsk arbeidsliv? Hvordan er det å være fagorganisert i land som Kina, Bangladesh og Kambodsja? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsfag Vg1/Vg2

Utforskeren 

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

Individ, samfunn og kultur

 • gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og diskutere forbrukarens etiske ansvar

Arbeids- og næringsliv

 • gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

Internasjonale forhold

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Kjør debatt!

Hvem har ansvaret for å ta tak i utfordringene i tekstilindustrien? Hvordan kan arbeidsforholdene i bransjen forbedres? Ta debatten i klassen! 

Kambodsjanske Sokty syr klær hun selv ikke har råd til å kjøpe. Foto: Anne Kari Garberg/FIVH