Fra et debattstudio hos en kambodsjansk radiokanal. Foto: Pål Karlsen

Kjør debatt!

Hvem har ansvaret for å ta tak i utfordringene i tekstilindustrien? Hvordan kan arbeidsforholdene i bransjen forbedres? Ta debatten i klassen! 

Utfordringene i tekstilindustrien er, som vi har sett, mange. Mange arbeidere får så lite betalt at de ikke kan leve av det, fabrikkene de jobber i er ikke alltid trygge, og forsøk på fagorganisering blir ofte slått hardt ned på. Framtiden i våre hender (FIVH) mener at kleskjedene må ta ansvar for å sikre gode arbeidsforhold for arbeiderne som syr klær for dem, og at hvis kleskjedene ikke får dette til så bør produksjonen flyttes til land hvor menneskerettigheter og arbeiderrettigheter står sterkere, som i Europa. Kleskjedene mener at selv om det er mange utfordringer, så bidrar tekstilindustrien til utvikling og arbeid i fattige land. Myndighetene i land som Bangladesh og Kambodsja ønsker ikke å stille for strenge krav til kleskjedene i frykt for at disse skal flytte til land hvor et er enda billigere å produsere klær.

Temaet for denne debatten er hvordan man kan prøve å løse noen av disse utfordringene. Hvem har ansvaret for å ta tak i utfordringene? Hvordan kan arbeidsforholdene i tekstilbransjen forbedres? Dere trenger: 

 • En representant for en stor internasjonal kleskjede
 • En representant for Framtiden i våre hender
 • En fagorganisert tekstilarbeider
 • En representant for myndighetene i Bangladesh/Kambodsja/Kina/India (dere kan velge land selv)
 • Ordstyrer

Debatten fordrer at hele klassen setter seg godt inn i tematikken. De som ikke skal være debattanter deler seg i grupper og fungerer som rådgivere for sine representanter. En viktig del av dette er å forberede kritiske spørsmål "fra salen" til de ulike debattantene. For mer bakgrunnsinformasjon og argumenter kan dere for eksempel se debatten mellom FIVH og Initiativ for Etisk Handel (IEH) på Dagsnytt 18 (fra ca 44min55sek). Bruk nettet for å finne mer informasjon og argumenter. 

Om dere har én skoletime til rådighet kan debatten organiseres på følgende måte (utenom forberedelser):

 • Ordstyrer introduserer debattens tema og de ulike representantene.
 • Debattantene får ca fire minutter hver til å svare på hovedspørsmålene i debatten. Ordstyrer passer på at alle holder taletiden og at alle får snakke. 
 • Debattantene får ett minutt til å kommentere på det de andre har sagt i debatten og komme med eventuelle oppklaringer. 
 • Det åpnes opp for spørsmål fra salen i ca femten minutter. Her kan dere stille spørsmålene dere har forberedt på forhånd, samt nye spørsmål som har dukket opp underveis. Ordstyrer bestemmer om spørsmål samles opp, eller om det skal svares fortløpende. 
 • Debattantene får ett minutt til å oppsummere sitt syn. 
 • Ordstyrer avslutter debatten. Er debattantene enige om noe? Hva er de uenige om? Hvilke spørsmål blir stående ubesvart også etter denne debatten?
Fra et debattstudio hos en kambodsjansk radiokanal. Foto: Pål Karlsen