Foto: Stig Indrebø

Organisasjonsfrihet

Hvilken rolle spiller fagbevegelsen i norsk arbeidsliv? Hvordan er det å være fagorganisert i land som Kina, Bangladesh og Kambodsja? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Åpningsspørsmål: 
Er det viktig å kunne organisere seg i fagforeninger på arbeidsplassen? Diskuter i klassen.

Organisasjonsfrihet

Retten til å organisere seg er en grunnleggende menneskerettighet. Organisasjonsfriheten er en viktig del av rettighetene til arbeidere. Artikkel 8 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at alle har rett til å danne fagforeninger og slutte seg til en fagforening etter eget valg. ILO, FNs særorganisasjon for arbeidslivet, har utarbeidet flere konvensjoner for å styrke vernet om organisasjonsfriheten. De mest relevante er ILO-konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten og ILO-konvensjon nr. 98 om gjennomføring av prinsippene for rett til organisering og kollektive forhandlinger

Faktaboks

- Hva er organisasjonsfrihet

- Hva er en fagforening?
 

I Norge er retten til å organisere seg en viktig del av arbeidslivet, og norske fagforeninger har mange medlemmer. Norges største fagforening er LO, mens Norges største arbeidsgiverorganisasjon er NHO. Disse omtales gjerne som "partene i arbeidslivet". Selv om arbeidstakere og arbeidsgivere ofte kan ha motstridende interesser, for eksempel når det gjelder fastsettelse av lønn, er det i Norge tradisjon for samarbeid og forhandlinger mellom for eksempel LO og NHO. I en rekke andre land er forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i større grad preget av konflikt. Det er også land som ikke tillater fri fagorganisering, eller som slår hardt ned mot arbeiderne når de organiserer seg for å kreve bedre arbeidsvilkår eller lønn.

Sweatshop - Dødsbillig mote

Episode 5 av "Sweatshop - Dødsbillig mote". Serien følger tre norske ungdommer og deres møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Serien er laget av Lopta AS for AftenpostenTV. Framtiden i våre hender har bidratt med fagkunnskap om tekstilbransjen, nettverk i Kambodsja og assistanse i gjennomføringen av prosjektet.

Færre fagorganiserte ga større ulikhet
Amerikanske forskere har undersøkt sammenhengen mellom fagbevegelsen og lønnsforskjeller. Les artikkelen på forskning.no
Foto: Stig Indrebø