160 $ i måneden er det kambodsjanske tekstilarbeidere trenger for å få endene til å møtes. Foto: Pål Karlsen

Levelønn

Tekstilarbeidere i Kambodsja tjener lite, men så er det også billig å leve i Kambodsja. Eller....? Hva er forskjellen på levelønn og minstelønn? Hva gjør kleskjedene for å sikre at arbeiderne får en lønn de kan leve av? Undervisningsopplegget er laget i samarbeid med Framtiden i våre hender.

Åpningsspørsmål
Diskuter i klassen før dere går videre: Hva vil det si å ha en lønn man kan leve av? Hvor mye må man tjene?

Sweatshop - Dødsbillig mote

 

Episode 4 av "Sweatshop - Dødsbillig mote". Serien følger tre norske ungdommer og deres møte med tekstilindustrien i Kambodsja. Serien er laget av Lopta AS for AftenpostenTV. Framtiden i våre hender har bidratt med fagkunnskap om tekstilbransjen, nettverk i Kambodsja og assistanse i gjennomføringen av prosjektet.

Lønn som menneskerettighet

Retten til en rettferdig lønn er menneskerettighet. Artikkel sju av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at alle har rett til rettferdige og gode arbeidsvilkår som sikrer alle arbeidere rettferdige lønninger og en anstendig tilværelse for seg selv og sine familier.

Det er imidlertid ikke alle som får denne rettigheten oppfylt. Arbeidere i tekstilindustrien i land som Kina, Bangladesh og Kambodsja er blant mange som sliter med å få endene til å møtes. Disse landene har standarder for minstelønn som bedrifter som etablerer seg i landet må betale. Organisasjoner som Framtiden i våre hender (FIVH) har ved flere anledninger påpekt at disse lønningene er svært lave. FIVH mener at arbeiderne må få "levelønn", og har lenge kritisert flere store kleskjeder for ikke å gjøre nok for å sikre at de som jobber for dem mottar en lønn de kan leve av. Mange kleskjeder sier at de jobber aktivt med dette, og kan vise til konkrete tiltak for å bedre arbeidernes lønnsforhold. Samtidig sier kleskjedene at det er et svært vanskelig arbeide, og at det er myndighetene i disse landene som har makt og mulighet til å sikre et anstendig lønnsnivå. Myndighetene på sin side sier at dersom de øker lønningene så vil bedriftene flytte produksjonen sin til et land hvor det er enda billigere å produsere, og landet vil miste viktige inntekter til statskassen. 

Aftenposten: Det er egentlig veldig enkelt. Man må bry seg.
Mange av de store kleskjedene mener det er vanskelig å gjøre den store forskjellen for arbeiderne i tekstilbransjen. Les hvorfor Steinar J. Olsen i Stormberg mener at det er lett. 
160 $ i måneden er det kambodsjanske tekstilarbeidere trenger for å få endene til å møtes. Foto: Pål Karlsen