Diskuter

12. I forbindelse med løsning av oppgave 11: Ser du noen utfordringer med å basere svaret ditt på informasjon fra H&M og Varner-gruppen uten å sjekke andre kilder? Og hvilke utfordringer ser du ved bare å basere svaret ditt på informasjon fra FIVH? Hva slags agenda har selskapene og FIVH i denne saken?