Utforsk

9. Last ned rapporten Mye arbeid, små marginer fra Framtiden i våre hender (FIVH) og finn ut mer om kjøpekraften til tekstilarbeidere fra Bangladesh, Kambodsja, India og Kina. Hvor mye kjøtt kan arbeiderne ifølge rapporten kjøpe for en timeslønn? Hvor mye ris og såpe?

10. Ta utgangspunkt i oversikten for et av landene og lag en tilsvarende oversikt over hvor mye du kan kjøpe av de ulike varene for en gjennomsnittlig norsk timeslønn. På sidene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) finner du oppdaterte tall for gjennomsnittlig månedslønn, som du må regne om til timelønn. Omregning til timeslønn kan du gjøre her.

11. H&M trekkes fram av ungdommene i Sweatshop (episode 5) som et selskap som ikke gjør nok for å bedre arbeidsforholdene for de som syr klær for dem. Også andre selskaper, som norske Varner-gruppen, har blitt kritisert av FIVH for ikke å gjøre nok for å bedre lønnen til tekstilarbeiderne som syr for dem. Bruk nettet og finn ut mer om hva disse selskapene gjør for å  øke lønningene til arbeiderne. Hvordan skal de gå fram? Hva synes organisasjoner som FIVH om den jobben selskapene gjør på feltet?