Reflekter

5. Framtiden i våre hender (FIVH) mener at kleskjedene ikke gjør nok for å sikre gode arbeidsforhold i tekstilindustrien. Kleskjedene mener at det er myndighetene i land som Kambodsja og Bangladesh som har hovedansvaret for å forbedre forholdene for tekstilarbeiderne. Mange mener at forbrukere i Norge og andre steder bør sørge for at de ikke kjøper klær som er produsert under kritikkverdige forhold. Skriv en tekst der du drøfter disse synspunktene, og redegjør for ditt eget synspunkt. Husk å begrunne ditt eget synspunkt med bruk av kilder.