Foto: Alicia Nijdam, Creative commons

Urbanisering

Urbanisering er et av de mest sentrale utviklingstrekkene ved verdenssamfunnet i vår tid. Byenes eksplosive vekst fører til både utfordringer og muligheter. Dette undervisningsopplegget gjør det mulig for elevene å utforske urbanisering og se det i sammenheng med en rekke andre samfunnsforhold. 

Til eleven

  • Begynn med å se filmen og lese introduksjonsteksten i del 1.
  • Les om begreper og bruk av statistikk i del 2.
  • Bruk det du har lest og kildene i del 3 når du arbeider med oppgavene om urbanisering.

1. Introduksjonstekst til urbanisering

2. Hva er urbanisering og slum?

I denne delen diskuteres sentrale begreper og variabler. Vi ser på betydningen av definisjoner for å produsere korrekt statistikk, og hvilke utfordringer det byr på når vi skal sammenligne statistikk på tvers av land og verdensdeler.

3. Urbanisering i verden

Hvor mange bor i byer og slumområder? Hva sier statistikken om hvordan utviklingen er og hvilke muligheter og utfordringer byr denne utviklingen på? Her finner du mange kilder til informasjon om urbanisering og slum.

4. Arbeidsoppgaver om urbanisering og slum

Bruk informasjon og kilder du finner i del 1 til 3 for å arbeide med oppgavene på denne siden. Gå sammen i grupper eller la hele klassen utarbeide et forslag eller drøfte hva FN og Norge kan gjøre for at urbanisering kan bidra til en bærekraftig verden.

Undervisningsopplegget er laget av Global og Nord-sør-biblioteket, med bidrag fra styreleder i Habitat Norge, Erik Berg.

5. Alternativt opplegg om urbanisering i Norge

I denne delen ser vi nærmere på Statistisk sentralbyrå sine tall for bosetningsmønster i Norge og hvordan de kommer fra til tallene. Vi utforsker hvordan utviklingen har vært i Norge, og hva som er årsaken og bakgrunnen for urbaniserings tendensene i Norge. Kilder som blir brukt er både statistikk, litteratur og elevene sin egen bakgrunn. Innholdet kan både knyttes til norsk historie, særlig industrialisering, og samfunnsfag.  

Foto: Alicia Nijdam, Creative commons