Arbeidsoppgaver om urbanisering og slum

Les introdukjsjonen til urbanisering, og ta utgangspunkt i informasjon og kilder du finner på sidene Hva er urbanisering og Urbanisering i verden, for å arbeide med oppgavene. 

Forslag til oppgaver og problemstillinger

En står fritt til å velge hvor mange oppgaver en ønsker å arbeide med. De kan løses individuelt eller i grupper.

Oppgave 8 bør utformes av alle, enten i grupper eller i klassen som en helhet.  

1)    Beskriv i korte trekk hvordan FN sitt arbeid med utvikling og bistand i forhold til byer de siste 50 årene har endret seg?

2)    Drøft fordeler og ulemper med å bruke statistikk for å sammenligne komplekse samfunnsfenomen på tvers av landegrenser.     

3)    Statistikk oppgave:
Hvor stor del av verdensbefolkningen bodde i byer i 1900, 1970, 2010, og hvor mange forventer en bor i byer 2050, og hvordan er utviklingstrekkene i de forskjellige verdensdelene?

4)     Statistikk oppgave:
Sammenlign ulike økonomiske og sosiale variabler for noen land. Kan du finne noen fellestrekk mellom de landene som har lite og de som har mye urbanisering? 

6)    Hvilke faktorer fører til at folk flytter til byen og drar fra landsbygda?

7)    Hvilke utfordringer og muligheter fører veksten i bybefolkningen til?

8)    Drøft hvordan UN-Habitat kan nå sine mål (Bli med på å forme en ny urban agenda). Lag en tekst som dere kan sende til Habitat-Norge. Eventuelt kan teksten presenteres for klassen og/eller prøve å få publisert teksten som leserinnlegg i en avis eller på en nettside/blogg eller via andre digitale medier.  

Test hva klassen har lært om urbanisering:

 

dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

 

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →