Sosialkunnskap

Barn og klima

Plan Norge har her samlet ti ulike oppgaver knyttet til barn og klima. Disse oppgave brukes sammen med filmen «Barn og klima», og tar sikte på å gi økt kunnskap om klimaendringene og legge til rette for refleksjon rundt temaet.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Sosialkunnskap VGS:

• Forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering.

Menneskerettigheter for alle?

Menneskerettighetene gjelder for alle. Likevel er det mange funksjonshemmede som i praksis ikke får sine menneskerettigheter oppfyllt. Hvilke utfordringer møter funksjonshemmede i fattige land på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt? Opplegget er laget av Norges Handikapforbund.

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål
  • beskrive og analysere utfordringer funksjonshemmede kan møte og vurdere tilrettelegging for aktiv deltakelse i samfunnet
  • drøfte utfordringer som myndighetene og frivillige organisasjoner har i arbeidet med å fremme menneskerettighetene
  • vurdere egne muligheter til å fremme menneskerettigheter
dokumentsok

E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000 lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner du artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Søk i e-biblioteket på global.no →

globus

Ressurssamling

Vi har samlet foredrag, undervisningsmateriell, verktøy, litteratur osv, som vi tenker kan være nyttige.

Sjekk ut ressurssamlingen →