Foto: Igor/Fototlia.com

Menneskerettigheter for alle?

Menneskerettighetene gjelder for alle. Likevel er det mange funksjonshemmede som i praksis ikke får sine menneskerettigheter oppfyllt. Hvilke utfordringer møter funksjonshemmede i fattige land på skolen, i arbeidslivet og i samfunnet generelt? Opplegget er laget av Norges Handikapforbund.

1. Åpningsspørsmål

Åpningsspørsmål:
Hvordan tror du det er å vokse opp som funksjonshemmed i et fattig land? Diskuter i klassen før dere går videre. 

 

2. Les og oppsummer bakgrunnsartikkelen

 

 

 

 

3. Analyser ulike kilder

Filmen handler om hvordan funksjonshemmede barn i fattige land ofte holdes utenfor utdanningstilbud. Funksjonshemmede møter mange utfordringer i hverdagen. 

 

Bruk bloggen Sterke stemmer som utgangspunkt i analyse, gruppearbeid og diskusjon av utfordringer og muligheter for funksjonshemmede 

 

alt

 

4. Diskuter

Operasjon Dagsverk i 2009 handlet om å samle inn penger til utdanning til funksjonshemmet ungdom i Uganda, Sør-Afrika, Mosambik og Malawi. Filmen handler om prosjektene noen av pengene har gått til. 

 

Se filmen og diskuter de følgende spørsmålene: 

 1. Hva slags funksjonshemming ser vi i filmen?
 2. Hva forteller filmen om årsaker til funksjonshemming?
 3. Hva slags tilrettelegging er det snakk om her?
 4. Hva slags ressurser krever denne tilretteleggingen?
 5. Hvorfor får døve vanligvis ikke gå på skole?
 6. Hvorfor er det viktig å lære om det å være døv, i tillegg til å lære døvespråk?
 7. Hvordan vil Faridah jobbe for å bedre situasjonen til andre døve i Uganda?
 8. På hvilken måte er det en sammenheng mellom Operasjon Dagsverk og menneskerettigheter?
 9. Hvilke prosjekt skulle dere ønske at Operasjon Dagsverk skulle handle om neste år?

 

5. Lag reklamefilm om menneskerettigheter

Mer informasjon finnes i lærerveiledningen

 

 

6. Inkludering av funksjonshemmede i bistandsarbeid

 

 

Bruk linkene under vil du vite mer nederst på siden

7. Lag en podcast

 

8. Diskuter

 • Funksjonshemmedes manglende selvtillit, ofte en konsekvens av dårlige erfaringer med lang tids avvisning og utestengelse.
 • Lokal stigmatisering som fører til utestengelse fra gruppa, for eksempel i en landsby.
 • Fordommer hos ansatte i skolesystem og helsetjenester, som kan føre til at de ikke får riktig opplæring eller helsetilbud
 • Mange med funksjonsnedsettelser mangler ressurser til å kjempe for sine ressurser
 • Fattigdom
 • Foreldre, lærere og samfunnet mangler tro på funksjonshemmede barn slik at de ikke får gå på skolen
 • Skoler med smale dører, utilgjengelige toaletter, dårlig lys og trapper
 • Mangel på utstyr som bøker for synshemmede og tolker til hørselshemmede
 • Skam og overtro som fører til at barn med funksjonsnedsettelser holdes hjemme
 • Urettferdige regler i kredittsystem og forsikring som går ut over utsatte grupper. For eksempel strenge krav til sparing og ukentlige innskudd eller innbetalinger.
 • Menneskeskapte barrierer kan hindre mange. Syns- og hørselshemmede får ikke tilgang på informasjon. Bevegelseshemmede hindres på grunn av trapper og lange avstander til institusjoner
 • Lang skolevei
 • Funksjonshemmede er mer utsatt for overgrep enn andre
 • Mange med funksjonsnedsettelser kjenner ikke sine egne rettigheter
Foto: Igor/Fototlia.com