Foto: © MacX - Fotolia.com

Fordommer og stereotypier

Undervisningsopplegg i to deler. Hva er fordommer? Hvordan påvirker fordommer oss? Hva er sammenhengen og forskjellen mellom fordommer, stereotypier og diskriminering? Undervisningsopplegget består av en del om fordommer og en om stereotypier. Disse kan bygge på hverandre eller gjøres som to separate opplegg. Utviklet av Global Skole.

Del 1: Fordommer

I dette opplegget skal dere:

 • Reflektere rundt utfordringer tilknyttet fordommer og diskutere som kan gjøres mot fordommer.
 • Utforske hvordan fordommer og diskriminering i en norsk kontekst kan sees i en global sammenheng.
 • Dele og sette ord på egne erfaringer gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser, for slik å få en personlig tilnærming og forståelse av temaet. 


Del 2: Stereotypier

I dette opplegget skal dere:

 • Reflektere rundt utfordringer tilknyttet stereotypier og hva slags effekt det kan ha på mennesker.
 • Utforske hvordan stereotypier i en norsk kontekst kan sees i en global sammenheng.
 • Dele og sette ord på egne erfaringer gjennom praktiske og erfaringsbaserte øvelser, for slik å få en personlig tilnærming og forståelse av temaet. 

Undervisningsopplegg

Fordommer

Hva er fordommer? Hvordan påvirker fordommer oss? Hvor kommer fordommer fra? Hvilke fordommer har du?

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

 

Fordeling av goder

 • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
 • definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet
 • gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

Stereotypier

Hva er stereotypier? Hvordan påvirker stereotypier livet ditt?

Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

 • gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

 

Fordeling av goder

 • gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet
 • definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet
 • gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
Foto: © MacX - Fotolia.com