Diskuter

 • Hva handler fordommene om i Tabu nr. 9?
   
 • Gjenkjenner dere noe i en norsk kontekst? Hvorfor, hvorfor ikke? Hvordan kan det overføres til andre samfunn?
   
 • Hva er årsaker til fordommer, rasisme og diskriminering?
   
 • Hva er forskjeller mellom stereotypier, fordommer og diskriminering (se også under momenter til refleksjon/diskusjon).
   
 • Hvordan kan fordommer, rasisme og diskriminering forebygges?