Reflekter

Bruk et par minutter til å skrive ned for deg selv hva du mener sangen ”Stereotype” handler om.