Foto: Franck Boston/fotolia.com

Hva er identitet?

Hva er identitet? Hva er de viktigste sidene ved din identitet? Hvilke likheter og forskjeller er det mellom identiteten din og identiteten til de andre i klassen din?

 

Åpningsspørsmål
Hva er identitet? Hvordan vil du beskrive din identitet?

 

alt 

 

Denne videosnutten er laget av danske ungdommer. En del av de ordene de bruker er sikkert annerledes enn de du vanligvis bruker om deg selv, men kan du likevel kjenne deg igjen? Er det veldig annerledes fra hvordan du ville beskrevet deg selv?

 

 

Foto: Franck Boston/fotolia.com