Diskuter

  • Hvem og hva påvirker deg i ditt liv?
     
  • Hvordan kan dette sees i sammenheng med sosialisering?
     
  • Kan sider av din identitet komme i konflikt med hverandre? I så fall når og hvordan?
     
  • Hva slags type tilhørighet og identitet kan du ha over landegrenser?