Utforsk

Bruk internett og velg ut tre linker for å vise viktige sider ved din egen identitet. Dette kan være interesser, ting, temaer, eller meninger. Bruk gjerne youtube-videoer, artikler, bilder, dikt etc. 

Hver elev holder en ett-minutts presentasjon for klassen basert på det de har funnet.