Reflekter

Les skrivet om homofili og homofobi i historien. 

Hva finner du overraskende og/eller interessant i skrivet? Hvorfor?