Diskuter


Gå sammen i grupper og reflekter rundt følgende spørsmål:
 

 • Hva kan være grunner som står i veien for valg av partner/kjæreste som ungdom i Norge i dag?
   
 • Hva slags bilder ser du i media, (og i de artiklene du har undersøkt nå om homofile?)
   
 • Ser du noen forskjeller/likheter på hvordan homofile blir sett og behandlet ulike steder i verden, sett i forhold til religion/kultur?
   
 • Hvordan tror du det er å være homofil på din skole eller i samfunnet?
   
 • Hva er noen ting du kan gjøre, som en homofil eller heterofil medelev/medborger, for å skape et bedre klima for mennesker med ulik orientering av valg av partner på din skole og i samfunnet?